De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben (cijfer Stichting Kankerregister). Waar draait het om voor deze tienduizenden mensen? Hogere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit tijdens en na de behandeling.

Op die twee vlakken is wetenschappelijk onderzoek dus broodnodig, maar daar loopt het soms mis. Vaak is dit soort patiëntgericht onderzoek commercieel minder interessant, waardoor de farmaceutische industrie er niet in investeert. En de middelen die de overheid ter beschikking stelt, zijn slechts beperkt.

Daarom springt Kom op tegen Kanker bij. Wij investeren in onderzoek dat een directe invloed heeft op het leven en welzijn van de patiënt én waar de financiële nood het hoogst is. Ook het ingezamelde geld van de 1000 km gaat daarnaartoe. Zo maken we dus voor heel wat kankerpatiënten rechtstreeks het verschil.

Elk jaar steunt Kom op tegen Kanker een ander soort onderzoek. Het geld van de vorige edities van de 1000 km ging zo naar onderzoek naar biomerkers (die snel duidelijk maken of een behandeling werkt of niet), naar een betere behandeling van zeldzame tumoren, naar neveneffecten van kankerbehandelingen, naar orgaan- en weefselsparende behandelingsstrategieën, naar diagnose en therapie van residuele tumorcellen en metastasen (uitzaaiingen), en naar combinatietherapieën.

Waar fietsten we in 2020 voor?

Het geld van de tiende editie ging naar klinisch onderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Bijvoorbeeld omdat er niet meteen een effect is op de verkoop, zoals bij onderzoek naar nieuwe bestralingsstrategieën door het aanpassen van de frequentie en/of intensiteit van de bestraling, waarvoor niet direct nieuwe toestellen nodig zijn. Of bij onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers, waar het aantal patiënten vaak te klein is om commercieel interessant te zijn. Zoals elk jaar steunt de 1000 km dus onderzoek dat als doel heeft de overlevingskansen en de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

Wat is klinisch onderzoek precies? Kort gesteld is dat onderzoek waarbij behandelingen of andere medische interventies worden getest bij patiënten. Een potentieel nieuwe behandeling of medische interventie wordt pas toegelaten wanneer klinisch onderzoek heeft aangetoond dat die effectief werkzaam is, een verbetering betekent én geen ernstige bijwerkingen als gevolg heeft.

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker, zet er zelf een op of neem deel aan het Plantjesweekend of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal en biomedisch onderzoek. Lees meer over de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Lees meer over de beleidsvoorstellen en standpunten. Ontdek wat we al hebben kunnen realiseren op dit vlak.