De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Waar gaat het geld naartoe?

02.06.2019

De 5,7 miljoen euro van de tiende editie gaat naar klinisch onderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Bijvoorbeeld omdat er niet meteen een effect is op de verkoop, zoals bij onderzoek naar nieuwe bestralingsstrategieën door het aanpassen van de frequentie en/of intensiteit van de bestraling, waarvoor niet direct nieuwe toestellen nodig zijn. Of bij onderzoek naar de behandeling van zeldzame kankers, waar het aantal patiënten vaak te klein is om commercieel interessant te zijn. Professor Ost van de Universiteit Gent: ‘In die zin is het geld dat de 1000km-fietsers en alle andere actievoerders hebben opgehaald dus echt noodzakelijk om klinische studies te kunnen blijven doen.'

'Om zo tot vernieuwingen te komen op vlak van chirurgische technieken en radiotherapie bijvoorbeeld. Die vernieuwingen zijn onontbeerlijk voor het blijvend verbeteren van de genezingskansen van heel veel patiënten. En de farma-industrie heeft daar minder interesse in, omdat die onderzoeken commercieel onvoldoende meerwaarde bieden. Sommige behandeltechnieken kunnen we dus alleen verbeteren dankzij de steun van Kom op tegen Kanker.’

‘Wat ook uniek is, is dat onderzoeken die gesteund worden door Kom op tegen Kanker steeds beoordeeld worden door een patiëntencommissie. (Ex-)patiënten worden daarbij nauw betrokken, geven input en feedback over de behoeftes vanuit hun eigen ervaring met de ziekte. Die benadering is zich duidelijk ook in de medische wereld aan het ontwikkelen. Veel onderzoekers nemen tegenwoordig al vooraf contact op met ex-patiënten voor feedback', vertelt professor Ost.

Wat is klinisch onderzoek precies? Kort gesteld is dat onderzoek waarbij behandelingen of andere medische interventies worden getest bij patiënten. Een potentieel nieuwe behandeling of medische interventie wordt pas toegelaten wanneer klinisch onderzoek heeft aangetoond dat die effectief werkzaam is, een verbetering betekent én geen ernstige bijwerkingen als gevolg heeft.

Professor Ost: ‘Dat kunnen toepassen van nieuwe behandelingen op patiënten is de enige optie om tot vooruitgang te komen. Het is een belangrijke weg naar betere levenskwaliteit en meer genezing, een weg die we zo snel en zo veel mogelijk moeten blijven bewandelen.’

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zet er zelf een op. Of neem deel aan het Plantjesweekend, de 100km-run of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal, biomedisch en preventie-onderzoek. Bekijk de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Ontdek onze beleidsvoorstellen en standpunten. En het waarom erachter. Bekijk ook wat we al hebben kunnen realiseren op dat vlak.