De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Fietsband

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat.
Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor Kom op tegen Kanker en voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting en je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen worden opgeslagen in onze gebruikersdatabank, maar worden nooit doorgegeven aan derden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen, of wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 1000km@komoptegenkanker.be.

2 teams
1738 EUR ingezameld
0 teams kunnen starten
2 teams kunnen niet starten

Toen wij in april 2013 uit de mond van onze mama te horen kregen dat ze kanker had, veranderde haar en ons leven volledig. Onaangekondigd, onverwacht en meedogenloos stapte de ziekte die dag ons leven binnen, om er nooit meer uit te verdwijnen. Twee en een half jaar heeft onze mama bergen verzet. Even enthousiast en gedreven als altijd, even positief vooruitkijkend als tevoren.

Terwijl zij vocht met heel haar hart en lichaam tegen haar kanker, vond ze de moed en de wil om samen wafeltjes te verkopen, om glazen af te ruimen, om affiches op te hangen, om mensen bijeen te brengen … Om zo zoveel mogelijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Onderzoek dat misschien een uitweg kon bieden voor onze mama, onderzoek dat een uitweg móet bieden voor al die andere lieve mensen die hetzelfde moeten doorstaan.

Aan haar zware behandelingen, haar diepe angsten, haar knagende onzekerheid kwam begin september 2015 een einde. Onze mama was een voorbeeld in álles wat ze deed. Haar wil en gedrevenheid blijft bij ons, blijft in FietsBand. Wij blijven iedereen oproepen Kom op tegen Kanker te steunen.

FietsBand wil blijven helpen zoeken naar de uitweg, die ons mama niet heeft mogen vinden. FietsBand wil blijven bergen verzetten, enthousiast, gedreven en positief vooruitkijkend.

Wil je ons team steunen, dan kan dit door:

  • online een gift te doen via de knop hierboven.
  • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en de negencijferige code van dit team: 170102168

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zet er zelf een op. Of neem deel aan het Plantjesweekend, de 100km-run of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal, biomedisch en preventie-onderzoek. Bekijk de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Ontdek onze beleidsvoorstellen en standpunten. En het waarom erachter. Bekijk ook wat we al hebben kunnen realiseren op dat vlak.