De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Sint-Romboutscollege

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat.
Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor Kom op tegen Kanker en voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting en je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen worden opgeslagen in onze gebruikersdatabank, maar worden nooit doorgegeven aan derden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen, of wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 1000km@komoptegenkanker.be.

1 team
11.376 EUR ingezameld
1 team kan starten
0 teams kunnen niet starten

Op onze school zitten meer dan 1000 leerlingen en werken meer dan 100 leerkrachten en personeelsleden. Regelmatig sijpelen er dan ook verhalen binnen van leerlingen of collega’s die rechtstreeks of onrechtstreeks met de ziekte geconfronteerd worden. Hoewel dat ons telkens raakt, kunnen we ons moeilijk inbeelden wat een impact dat echt heeft op het dagelijkse leven van die mensen en hun families. Woorden bieden steun, een knuffel doet deugd, maar uiteindelijk willen we allemaal dat de ziekte verslagen wordt. Wij fietsen dus mee om geld in te zamelen voor het onderzoek naar kanker, zodat onze woorden en knuffels ook een echt blijvend effect kunnen hebben.

Onze groep bestaat uit acht leerkrachten en directieleden van het Sint-Romboutscollege in Mechelen, stuk voor stuk mensen die graag een bijdrage leveren, graag fietsen en graag mensen zien. Wie ons team financieel wil steunen, kan dat door een gift te doen (fiscaal aftrekbaar vanaf € 40).

Alvast veel dank namens de fietsvrienden,

Herman Steurs, René Schroyens, Kris De Smet, Jelle De Kock, Wim Heylen, Anneleen Steurs & Ann Steegen

Wil je ons team steunen, dan kan dit door:

  • online een gift te doen via de knop hierboven.
  • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en de negencijferige code van dit team: 170220571

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Acties van dit team

Dit team heeft momenteel geen acties.

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zet er zelf een op. Of neem deel aan het Plantjesweekend, de 100km-run of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal, biomedisch en preventie-onderzoek. Bekijk de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Ontdek onze beleidsvoorstellen en standpunten. En het waarom erachter. Bekijk ook wat we al hebben kunnen realiseren op dat vlak.