De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Vooruit met de geit

Deze steunmodule is enkel bedoeld voor giften; een gift betekent dat er geen materiële tegenprestatie tegenover staat.
Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van het team.

Jouw adresgegevens zijn beschikbaar voor Kom op tegen Kanker en voor de titularis van dit team. Deze gegevens kunnen o.a. gebruikt worden om je te bedanken voor je storting en je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen worden opgeslagen in onze gebruikersdatabank, maar worden nooit doorgegeven aan derden. Wil je je gegevens inkijken, wijzigen of laten verwijderen, of wil je niet dat je gegevens beschikbaar zijn voor de titularis van dit team? Stuur dan een e-mail naar 1000km@komoptegenkanker.be.

2 teams
90 EUR ingezameld
0 teams kunnen starten
2 teams kunnen niet starten

Vooruit met de geit!

Opnieuw onze leuze voor die 1000 km die ons te wachten staan in mei 2020, en die we gelukkig mogen verdelen onder onze groep van fietsvrienden.

Een groep die heel wat groter is geworden na de fantastische verhalen en ervaringen van het afgelopen (fiets)jaar. Zoveel groter dat we ons zowaar met twee teams inschreven voor de fietsrit van 2020!

Het blijft ook onze leuze voor ’t leven. Elk groepslid is op zijn of haar manier wat getekend door die afschuwelijke ziekte, zoals zovelen onder ons. Maar samen staan we sterk, en op de fiets lijkt alles steeds wat vlotter te gaan dan anders.

Om die reden, en om dit fantastische, sportieve initiatief van Kom op tegen Kanker een zo mogelijk nog warmer hart toe te dragen, nemen wij met veel plezier (en toch ook met een klein hartje, voor de ietwat minder sportievelingen onder ons) deel aan de fietstocht.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een steentje bijdragen in de strijd tegen kanker door mee te helpen bij de fondsenwerving voor het inschrijvingsgeld. Dat bedraagt 5500 euro per team. De netto-opbrengst van de 1000 km gaat immers naar levensbelangrijk kankeronderzoek.

Wie ons team een financieel duwtje in de rug wil geven, zijn we zeer dankbaar en kan dat door een gift te doen. Vanaf 40 euro is zo'n gift fiscaal aftrekbaar. Alle info daarover is onderaan deze pagina terug te vinden.

Alvast veel dank namens de fietsvrienden,

Dirk De Graef, Sabe De Graef, Frank Elskens, Anita Hellemans, Peter Holsters, Ilse Pepermans, Lode Schoofs, Gerd Vanhalle, Chris Van Asch, Eva Van Asch, Geert Van Campenhout, Jeroen Van Campenhout, Wouter Van Campenhout, Ilse Velleman, Frank Verreydt en Patrick Vincent.

Wil je ons team steunen, dan kan dit door:

  • online een gift te doen via de knop hierboven.
  • een gift te storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met vermelding van "GIFT" (belangrijk!) en de negencijferige code van dit team: 170211275

Vanaf 40 euro per jaar is zo'n gift fiscaal aftrekbaar (BELANGRIJK: Een donatie geldt pas als gift als er geen materiële tegenprestatie tegenover staat. Wie de opbrengst van een actie wil storten, kan dit via overschrijving of e-banking op BE14 7331 9999 9983 met de vermelding ‘ACTIE’ en de code van dit team).

Acties van dit team

De 1000 km is een actie voor Kom op tegen Kanker

Zoek en steun een actie ten voordele van Kom op tegen Kanker. Zet er zelf een op. Of neem deel aan het Plantjesweekend, de 100km-run of de 1000 km.

Zorgvrijwilliger of actievoerder worden? Een gift doen? Een nalatenschap schenken? Er zijn tal van manieren om mee te helpen!

Kom op tegen Kanker investeert sterk in psychosociaal, biomedisch en preventie-onderzoek. Bekijk de talrijke projecten die we steunen.

Je hebt kanker? Dat heeft op heel wat vlakken ingrijpende gevolgen. Ontdek welke steun wij bieden.

Ontdek onze beleidsvoorstellen en standpunten. En het waarom erachter. Bekijk ook wat we al hebben kunnen realiseren op dat vlak.